Zvonček zazvonil v tomto školskom roku posledný krát aj v Špeciálnej základnej škole v Žiari nad Hronom. Pre 118 žiakov a ich pedagógov prichádza po tvrdej práci zaslúžený odpočinok.Tieto deti bývajú často pre svoje hendikepy odsúvané na okraj spoločnosti, ale svojou bezprostrednosťou a prejavovaným záujmom dokazujú, že tam v žiadnom prípade nepatria.

Systém vyučovania na tejto škole sa odlišuje hlavne v počte žiakov na jednu triedu a používaním množstva učebných a kompenzačných pomôcok, ktoré škola získala v rámci projektov mobilného operátora, ESF, či projektu Vzdelávanie pre všetkých - Eduhry.

"Do výchovy a vzdelávania sú implementované nové formy a metódy práce. V rámci projektového, zážitkového a tematického vyučovania sú žiaci spontánnejší, otvorenejší a aktívnejší. V prvom a treťom ročníku si deti osvojovali čítanie a písanie podľa metodiky SFUMATO - splývavé čítanie. Využívali IKT v dvoch počítačových učebniach na rozvíjanie počítačovej gramotnosti na vyučovaní i vo výchovnom procese v školskom klube. Žiaci mali možnosť vybrať si záujmový krúžok podľa vlastného výberu a záujmu, mohli tak tráviť svoj voľný čas mimo vyučovania efektívne a užitočne," hovorí riaditeľka školy Anna Vargová a ďalej sumarizuje uplynulý školský rok: "Počas celého školského roka prebiehali rôzne aktivity v rámci školy a tried, ktoré súviseli so zdravou výživou, ročnými obdobiami a aktuálnymi témami. V spolupráci s terénnymi sociálnymi pracovníkmi mestského úradu boli realizované celoškolské aktivity v rámci zdravého životného štýlu a prevencie na tému alkoholizmus, drogy, antikoncepcia, zdravá výživa a iné. Zapojili sme sa do projektu „Viem čo chcem a čo smiem“. Vyučovanie sa stalo pestrejším i za účasti divadelných predstavení, ktoré zožali veľký potlesk a zaujali malých i veľkých (Popoluška, Princezná so zlatou hviezdou, Pyšná princezná)."

Tvrdá práca detí aj učiteľov bola ocenená pri účastiach na viacerých súťažiach. Vo futbalovom turnaji v Janovej Lehote obsadili štvrté miesto, ale nechýbali na speváckych, recitačných ani na výtvarných súťažiach. Z celoštátnej prehliadky GAŇOVA TARNAVA v Spišskej Novej Vsi si priniesli 1. miesto v prednese prózy Nadja Olahová aj Kevin Goral. Veľká pozornosť bola venovaná výtvarnej činnosti, deti dosiahli prestížne ocenenia: 1. miesto v okresnej súťaži „Prečo som na svete rád“ Lenka Šarközyová, čestné uznania Vladimír Lehotský a Sergej Šakrözy, 2. miesto v krajskej súťaži „CO očami detí“ v Banskej Bystrici Sergej Šarközy. V regionálnej súťaži „Chceme žiť bez drog“ obsadila Lenka Šarközyová 1. miesto a čestné uznanie získal Sergej Šarközy. Tieto výsledky sú jasným dôkazom šikovnosti detí zo špeciálnej školy. Úspešnú celoročnú prácu učiteľov i žiakov riaditeľka zhrnula slovami: "Všetci žiaci našej školy boli úspešní a postupujú do vyšších ročníkov. Každý žiak dosiahol svoje individuálne víťazstvo. A o tom naša škola je - o maximálnom individuálnom prístupe, kde centrom našej pozornosti sa stáva každý náš žiak so svojimi individuálnymi možnosťami a potrebami." (tat)

 

Foto: www.spzkszh.edu.sk


Pridal: Tomas Gemza Kategória: ZŠ špeciálna ZH, Nedeľa 07 júl 2013 - 21:44:41, Prečítané: 4397x
Zdielaj túto správu: Facebook Čítať / pridať komentár, komentárov: 0
Fotogaléria k správe
Diskusia k správe
Ďalšie novinky vo zvolenej kategórii:

O tanec je na žiarskej škole veľký záujem

Žiarska Špeciálna základná škola zorganizovala tanečný maratón

Na Zlatom kolovrátku priadli v Žiari básne

Špeciálna základná škola zorganizovala pre svojich žiakov celoškolskú súťaž v prednese poézie a prózy.

50.rokov je priateľská k deťom: Žiarska špeciálna škola

Špeciálna základná škola oslávila okrúhle narodeniny

Na návšteve v Špeciálnej základnej škole

Boli sme sa pozrieť čo všetko pripravila špeciálna základná škola pre svojich žiakov na tento školský rok.

Deťom približovali problematiku odpadov

Prednášku o odpadoch pripravili pre žiakov Špeciálnej základnej školy terénni sociálni pracovníci a pracovníčky odboru životného prostredia žiarskeho Mestského úradu.

49 %

Deň zdravej výživy v ŠZŠ

Deň zdravej výživy si pripomenuli aj žiaci na špeciálnej základnej škole v našom meste.

44 %

Venujú sa aj protipožiarnej prevencii

Prvý októbrový deň zamerali v žiarskej Špeciálnej základnej škole na požiarnu prevenciu. Deťom predstavili svoju techniku aj prislušníci Hasičského a záchranného zboru.

56 %

Projekty Špeciálnej ZŠ

Špeciálnu základnú školu v Žiari nad Hronom navštevujú žiaci so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami. Pre skvalitnenie výchovy a výučby sa škola zapojila do niekoľkých projektov.

56 %

ATV je s vami každý deň - informujme sa navzájom

Partneri ATV

© MAJOR Invest inc.
Vyhľadávanie a filter príspevkov
http://www.n-motor.mazdadealer.sk/modely/mazda3.xhtml
Žiadne informácie
Obedné menu na dnes zverejnilo:
0 reštaurácií Menu dnes | Zajtra
Odporúčame:
http://www.studiolafemme.sk/
TOP 10
https://www.stranapriamademokracia.sk/
ATV na facebooku
Vaša anketa
Je podľa vás v meste dosť zelene?

ÁNO

NIE

Je mi to jednoPoslané Nataška
Celkom hlasov: 81 Komentáre: 0
Predošlé ankety