Vo štvrtok 21.februára sa uskutočnilo zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom. Prinášame vám krátku informáciu. Reportáž si môžete pozrieť už v utorok 26.2. Pozriet si už môžete aj celý záznam zo zasadnutia.Prvého  riadneho  zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom sa zúčastnilo 17 poslancov.

Ešte počas decembra 2012 sa dlhoročný poslanec Ján Vinarčík vzdal mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva. Dôvodom bolo uzatvorenie pracovnej zmluvy s mestom. Úvod zastupiteľstva preto patril novej poslankyni Viere Bielej, ktorá zložila poslanecký sľub a doplnila tak počet poslancov na 19.Následne pred poslancov predstúpil hlavný ekonóm mesta, Juraj Gallo, ktorý prítomných informoval o plnení rozpočtu mesta k 31.12.2012. Konštatoval, že plnenie rozpočtu je v zmysle schváleného rozpočtu. Celkové príjmy mesta boli vo výške 18 630 136€ a celkové výdavky vo výške 17 182 011€. Bežný rozpočet tak dosiahol kladné saldo vo výške 886 315€.
 
Vari najdôležitejším bodom programu bola informácia o novej zmluve s akciovou spoločnosťou Technické služby, a. s., ktorú poslanci schválili. Mesto túto zmluvu uzatvorilo so spoločnosťou T+T. Tá je majoritným vlastníkom spomínanej spoločnosti.  Zmluva hovorí predovšetkým o stabilizácii ceny za odpady po dobu šiestich rokov.  „To znamená, že aj napriek legislatívnym zmenám, ktoré sa oblasti odpadov na územní našej republiky dotknú, obyvatelia Žiaru nad Hronom nebudú za odpady platiť viac,“ upresňuje viceprimátor Peter Antal. V prípade, že sa na území mesta bude ešte viac separovať ceny za odpad dokonca ešte klesnú. „V zmluve je tiež zakotvené, že akciová spoločnosť Technické služby nám každoročne daruje čiastku takmer 30-tisíc eur. To znamená 2,7% z ročného obratu spoločnosti v našom meste,“ pokračuje zástupca primátora. Tieto finančné prostriedky by mali byť využité na rozvoj a zveľaďovanie Žiaru v oblasti, ktorá si to bude aktuálne vyžadovať. Vedenie Technických služieb, a. s., sa tiež zaviazalo, že na území mesta vymení všetky staré plechové zberné nádoby v stojiskách za nové.

Vzhľadom na to, že Žiar nad Hronom patrí k samosprávam, ktoré pravidelne predkladajú projekty a v čerpaní rôznych fondov je aj úspešné, na štvrtkovom zasadnutí nechýbala ani informácia o aktuálnych projektoch.  Tú priniesol Pavel Mužík, vedúci Odboru riadenia projektov MsÚ. Medzi úspešne ukončené projekty patrí aj Zlepšenie kvality ovzdušia v Žiari nad Hronom. Mesto dostalo na tento projekt nenávratný finančný príspevok vo výške 1 693 005 eur. Pre pripomenutie, z projektu bolo zakúpených 5 kusov čistiacej techniky. Ďalším projektom je Uzatvorenie a rekultivácia Skládky odpadov Horné Opatovce. Naše mesto naň získalo finančné prostriedky vo  výške 3 601 167 eur. Obrovským a zároveň finančne najdrahším projektom je Centrum zhodnocovania odpadov Žiar nad Hronom. Nenávratný finančný príspevok má v tomto prípade výšku 18 999 848 eur. Plánovaný termín ukončenia je budúci rok.

Pred poslancov predstúpila tiež Michaela Pribilincová, riaditeľka Mestského kultúrneho centra. Tá predložila návrh Koncepcie rozvoja kultúry mesta Žiar nad Hronom na roky 2013 až 2017.  Poslanci sa tiež venovali otázke o schválení zámeru realizácie a zabezpečenia spolufinancovania projektu Digitalizácia miestneho kina Hron.  „Vzhľadom k tomu, že distribučné spoločnosti už takmer úplne obmedzujú svoju ponuku filmových noviniek na digitálnu, a tým pádom nemôže kino Hron vyhovieť dopytu divákov mesta a celého okresu, je nevyhnutné investovať do modernizácie technologického vybavenia – digitalizácie žiarskeho kina. Pokiaľ kino neprejde digitalizáciou, je predurčené na zánik,“ povedala riaditeľka MsKC.  Schválenie projektu je teda jedinečná možnosť ako kino zachrániť.  Z predloženého návrhu vyplýva, že mesto by sa na spolufinancovaní projektu malo podieľať 10 percentami z celkovej ceny projektu a 40 percentami formou splátok rozvrhnutých na 3 roky. „Celkové náklady na projekt sú vo výške 82 000 eur, z čoho 50 percent spolufinancovania z mestského rozpočtu je čiastka 41 000 eur. Tá bude rozdelené na spolufinancovanie vo výške 10 percent, čo predstavuje 8 200 eur a 40 percent ceny formou splátok rozvrhnutých na 3 roky, čiže 11 043 eur na 1 rok,“ vysvetlila riaditeľka MsKC. Zatiaľ 2D-digitalizáciu by chceli v prípade úspechu projektu ukončiť v Žiari najneskôr do konca roka."3D nadstavba môže prísť neskôr, keď si na ňu kino zarobí", skonštatovala riaditeľka. Hlasovanie napokon dopadlo kladne. Poslanci návrh podporili a projekt digitalizácie kina Hron schválili.

Jedným z bodov programu bolo aj schválenie niekoľkých VZN. U poslancov napokon prešli štyri. VZN, ktorým sa určuje výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia zriadených na území mesta Žiar nad Hronom. Ďalej, VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. No aj VZN, ktorým sa mení VZN č. 10/2012 o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta. Cieľom nového VZN je odstránenie nedostatkov, na ktoré upozornila prokuratúra a taktiež zosúladiť ho so zákonom o odpadoch. Ešte v roku 2007 prijalo mesto VZN o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve nášho mesta.  To už však nevyhovuje súčasným podmienkam, keďže je účinný zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní. Poslanci teda schválili aj nové VZN o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta, tak aby bolo všetko v súlade so zákonom. (JF)

Informácie o priebehu MsZ vám prinesieme aj vo vysielaní ATV
 


Pridal: Nataška Kategória: Zastupiteľstvo ZH, Piatok 22 február 2013 - 15:45:28, Prečítané: 7108x
Zdielaj túto správu: Facebook Čítať / pridať komentár, komentárov: 0
http://www.tvziar.tv/news.php?cat.28

Video k správe
Hodnotenie videa bolo úspešne zaznamenané
54 %
Diskusia k správe
Ďalšie novinky vo zvolenej kategórii:

Komunálne voľby 2018

V komunálnych voľbách 10.novembra si budeme voliť primátora a poslancov do mestského zastupiteľstva. Jedným z kandidátov na poslanca je aj súčasný viceprimátor Ladislav Kukolík

Informácie z mestského zastupiteľstva

Vo štvrtok 11. októbra bolo posledné zasadnutie žiarskych poslancov pred novembrovými komunálnymi voľbami.

Poslanci odobrili kúpu biskupského kaštieľa

V utorok 28. augusta sa konalo mimoriadne zastupiteľstvo, na ktorom poslanci rokovali o kúpe kaštieľa a o dofinancovaní zimného štadióna.
 

Rokovanie žiarskeho MsZ z 28.08.2018

Záznam rokovania poslancov Mestského zastupiteľstva Žiaru nad Hronom zo dňa 28. augusta 2018.

Rokovanie žiarskeho MsZ z 25.06.2018

Záznam rokovania poslancov Mestského zastupiteľstva Žiaru nad Hronom zo dňa 25. júna 2018.

Poslanci schválili III.zmenu rozpočtu a predaj akcií

V pondelok 25.júna sa pred letnými prázdninami stretli žiarski poslanci.

Rokovanie žiarskeho MsZ z 26.04.2018

Záznam rokovania poslancov Mestského zastupiteľstva Žiaru nad Hronom zo dňa 26. apríla 2018.

Aprílové zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Vo štvrtok 26. apríla sa konalo druhé riadne mestské zastupiteľstvo, ktorého sa zúčastnilo 15 poslancov. Schválili jedno nové VZN i II. zmenu rozpočtu.

Poslanci rozhodli o zlúčení dvoch mestských firiem

Vo štvrtok 22. februára sa konalo 1. tohtoročné zasadnutie mestského zastupiteľstva, prišlo naň 18 z 19 poslancov

Rokovanie žiarskeho MsZ z 18.02.2018

Záznam rokovania poslancov Mestského zastupiteľstva Žiaru nad Hronom zo dňa 18. februárara 2018.


ATV je s vami každý deň - informujme sa navzájom

Partneri ATV

© MAJOR Invest inc.
Vyhľadávanie a filter príspevkov
http://www.coop.sk/sk/zakaznik/akcie-a-aktualne-kampane/milionty-zakaznik
Žiar nad Hronom aktuálne
Dnes je 17°C a 0
Zajtra bude 14°C až 25°C a Búrky
Pozajtra bude 15°C až 28°C a Lokálne búrky
Predpoveď počasia na ďalšie dni
Žiadne informácie
Žiadne nastávajúce udalostiKompletný kalendár akcií
Obedné menu na dnes zverejnilo:
0 reštaurácií Menu dnes | Zajtra
Odporúčame: Prajeme Vám dobrú chuť!
http://www.milujsvojevlasy.sk/
TOP 10
https://www.stranapriamademokracia.sk/
ATV na facebooku
Vaša anketa
Kupujete už darčeky na Vianoce?

ÁNO

NIE

Kupujem darčeky na poslednú chviľu

Nekupujem darčekyPoslané Nataška
Celkom hlasov: 14
Predošlé ankety