Vo štvrtok 26. apríla sa konalo druhé riadne mestské zastupiteľstvo, ktorého sa zúčastnilo 15 poslancov. Schválili jedno nové VZN i II. zmenu rozpočtu.
 

V rámci II. zmeny rozpočtu schválili poslanci sumu 7 000 eur na pripravovaný Festival vína v Parku Štefana Moysesa, sumu 10 000 eur na oslavy 100. výročia vzniku 1.ČSR, sumu 40 000 eur na rekonštrukciu strechy telocvične Základnej školy na Ul. M. R. Štefánika, zvýšenie rozpočtu o sumu 90 000 eur na rekonštrukciu cesty na Ul. Š. Moysesa a parkoviska v tzv. Ú-čku, zvýšenie rozpočtu o sumu 30 000 eur na trafostanicu či zvýšenie rozpočtu o sumu 100 000 eur na Projekt Zazelenania Námestia Matice slovenskej.

Rozsiahlu správu o činnosti mestskej polície za rok 2017 predložil náčelník Róbert Šiška. Okrem iného v nej uvádza, že príslušníci Mestskej polície v Žiari v minulom roku zistili 1 911 protiprávnych deliktov. Z toho prevažnú väčšinu 98 percent (1 874) predstavovali priestupky, 0,6 percent (11) predstavovali zaznamenané trestné činy – poškodzovanie cudzej veci (2), poškodzovanie cudzej veci postriekaním - sprejerstvo (5), krádež (3), ublíženia na zdraví (1) a v jednom prípade podozrenie z TČ týrania blízkej a zverenej osoby. Zvyšok, približne 1,4% (26) dopĺňajú tzv. iné správne delikty – vo všetkých prípadoch išlo o iné správne delikty mladistvých a maloletých spočívajúce v porušení zákazu požívania alkoholických nápojov.

Vedúca Odboru starostlivosti o obyvateľa Monika Minárová predložila návrh na dobrovoľné finančné zbierky vyhlásené a organizované mestom Žiar nad Hronom na roky 2018 až 2019, ktorý poslanci schválili. Žiar nad Hronom pri príležitosti konania kultúrno-spoločenských podujatí v tomto roku za účelom sociálnej pomoci bude organizovať verejnú zbierku počas Beerfestu v auguste, Primátorského punču a varenia kapustnice v decembri. V roku 2019 to budú zbierky počas februárového fašiangu, augustového Beerfestu a decembrový Primátorský punč a varenie kapustnice.

Ďalším bodom programu bolo schvaľovanie Všeobecne záväzného nariadenia o prepravnej službe, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2017 o sociálnych službách.

Poslanci ďalej schválili odpredaj kanalizačného zberača Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. za cenu 196 000 eur. Tento kanalizačný zberač doteraz bezplatne užívala Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, ide o majetkoprávne vysporiadanie kanalizačného zberača formou odpredaja. Následne poslanci schválili aj zlúčenie Žiarskej komunálnej spoločnosti so spoločnosťou TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r. o.

 

Prevzaté Mesto ZH


Pridal: Nataška Kategória: Zastupiteľstvo ZH, Štvrtok 26 apríl 2018 - 16:45:39, Prečítané: 1377x
Zdielaj túto správu: Facebook Čítať / pridať komentár, komentárov: 0
Diskusia k správe
Ďalšie novinky vo zvolenej kategórii:

Rokovanie žiarskeho MsZ z 25.04.2019

Záznam rokovania poslancov Mestského zastupiteľstva Žiaru nad Hronom zo dňa 25. aprila 2019

Poslanci chceli informácie o zničenej budove

V budove bývalých jaslí na ulici Cyrila a Metoda sa dlhodobo stretávajú ľudia, ktorí tam nielen požívajú alhohol, či iné látky, ale ju aj devastujú.

Žiar bude mať monitorované 2 vstupy do mesta

Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva predložil náčelník mestskej polície Robert Šiška správu o činnosti za rok 2018. Okrem iného sa v nej hovorí o kamerovom systéme na vstupoch do mesta.

Radnica plánuje výstavbu ďalšieho domu na SEVERE

Vo štvrtok 25. apríla sa uskutočnilo tretie riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom. Mesto hospodárilo s prebytkom.

Za detské jasle si v Žiari priplatíme

7.marca sa poslanci na svojom zasadnutí venovali niekoľkým dôležitým témam.

O čom rozhodli poslanci na prvom zasadnutí?

Vo štvrtok 24. januára sa uskutočnilo prvé zasadnutie mestského zastupiteľstva v tomto roku.

Rokovanie žiarskeho MsZ z 10.12.2018

Záznam rokovania poslancov Mestského zastupiteľstva Žiaru nad Hronom zo dňa 10. decembra 2018

Primátor aj poslanci zložili sľub

V pondelok 10. decembra sa uskutočnilo šieste zasadnutie Mestského zastupiteľstva v tomto roku. Bolo zároveň prvým zasadnutím pre nové zastupiteľstvo.
 

Komunálne voľby 2018

V komunálnych voľbách 10.novembra si budeme voliť primátora a poslancov do mestského zastupiteľstva. Jedným z kandidátov na poslanca je aj súčasný viceprimátor Ladislav Kukolík

Rokovanie žiarskeho MsZ z 11.10.2018

Záznam rokovania poslancov Mestského zastupiteľstva Žiaru nad Hronom zo dňa 11. októbra 2018


ATV je s vami každý deň - informujme sa navzájom

Partneri ATV

© MAJOR Invest inc.
Vyhľadávanie a filter príspevkov
http://www.n-motor.mazdadealer.sk/modely/mazda3.xhtml
Žiadne informácie
Obedné menu na dnes zverejnilo:
0 reštaurácií Menu dnes | Zajtra
Odporúčame:
http://www.studiolafemme.sk/
TOP 10
https://www.stranapriamademokracia.sk/
ATV na facebooku
Vaša anketa
Je podľa vás v meste dosť zelene?

ÁNO

NIE

Je mi to jednoPoslané Nataška
Celkom hlasov: 67 Komentáre: 0
Predošlé ankety