Mesto zvyšuje počet príslušníkov Mestskej polície a preto robí výberové konanie. 

Mesto Žiar nad Hronom v súlade s § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na pozíciu príslušníka mestskej polície.

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:

 • úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou alebo vysokoškolské vzdelanie,
 • vek nad 21 rokov,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná, telesná a duševná spôsobilosť,
 • znalosť úradného jazyka slovom a písmom,
 • výhodou - odborná spôsobilosť v súlade so zákonom č. 564/1991 Zb. o obecnej polícií v znení neskorších predpisov,
 • výhodou - zbrojný preukaz na držanie zbrane a streliva za účelom výkonu činnosti príslušníka polície.

Iné kritéria a požiadavky:

 • dobré komunikačné, organizačné schopnosti, profesionálne vystupovanie,
 • osobnostné a morálne predpoklady,
 • ovládanie práce s PC,
 • platný vodičský preukaz minimálne skupiny „B“.

K prihláške do výberového konania je potrebné pripojiť:

 • prihlášku do výberového konania,
 • profesijný životopis a motivačný list,
 • kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce mestského policajta,
 • fotokópiu platného vodičského preukazu,
 • fotokópiu platného zbrojného preukazu.

Prihlášku s požadovanými dokladmi do výberového konania doručte so spätnou adresou uchádzača v zalepenej obálke  s označením „výberové konanie MsP – neotvárať“ (poštou alebo osobne) najneskôr do 30.11.2018 na adresu:

Mestský úrad
Ul. Š. Moysesa č. 46
965 19 Žiar nad Hronom

Termín a miesto konania výberového konania oznámi vyhlasovateľ prihláseným uchádzačom, ktorí splnia podmienky zaradenia do výberového konania najmenej 7 dní pred termínom jeho konania.


Pridal: Nataška Kategória: Spravodajstvo, Streda 21 november 2018 - 18:34:18, Prečítané: 483x
Zdielaj túto správu: Facebook Čítať / pridať komentár, komentárov: 0
Diskusia k správe
Ďalšie novinky vo zvolenej kategórii:

150.výročie smrti biskupa Štefana Moysesa

4.júla sme si na Námestí Matice slovenskej pripomenuli výročie úmrtia Štefana Moysesa.

Žiarčania, ktorí dávajú životu šancu

V stredu 26. júna boli v Obradnej sieni mesta prijatí niekoľkonásobní darcovia krvi

Vláčikom na výlet

Žiarske komunitné centrum zorganizovalo pre deti výlet

Hračky deťom darovali pracovníci žiarskeho súdu

Mestské komunitné centrum a terénne sociálne pracovníčky zorganizovali pre deti z osady Pod Kortínou na Deň detí zábavné popoludnie.

Žiarsky park si pozreli aj rodiny z Anglicka a Brazílie

Víkend 1. a 2 .júna patril parkom a záhradám. Zapojil sa aj Žiar.

Značku Pohronie bude používať 14 výrobcov

Občianske združenie Žiarska kotlina udeľovala aj tento rok označenie Regionálny produkt Pohronie.

V Žiari budeme zachytávať dažďovú vodu

Mesto Žiar nad Hronom získalo dotáciu z Ministerstva životného prostredia SR vo výške 538 555 eur na projekt, ktorý rieši zachytávanie dažďových vôd.

Tieto chodníky opravia v Žiari do konca júna

V Žiari nad Hronom sa má opraviť viac ako 14-tisíc metrov štvorcových chodníkov a ciest.

Takto sme volili do EP v Žiari

Od štvrtka do nedele volili občania Európskej únie svojich poslancov. A takto sme volili v Žiari nad Hronom.

Deň matiek v žiarskom domove dôchodcov

Mesto Žiar nad Hronom aj tento rok organizovalo podujatie venované predovšetkým matkám. Program pripravil ZPOZ a žiaci Základnej umeleckej školy Z.S. Parákovej.
 


ATV je s vami každý deň - informujme sa navzájom

Partneri ATV

© MAJOR Invest inc.
Vyhľadávanie a filter príspevkov
http://www.n-motor.mazdadealer.sk/modely/mazda3.xhtml
Žiadne informácie
Obedné menu na dnes zverejnilo:
0 reštaurácií Menu dnes | Zajtra
Odporúčame:
http://www.milujsvojevlasy.sk/
TOP 10
https://www.stranapriamademokracia.sk/
ATV na facebooku
Vaša anketa
Je podľa vás v meste dosť zelene?

ÁNO

NIE

Je mi to jednoPoslané Nataška
Celkom hlasov: 81 Komentáre: 0
Predošlé ankety